Bädda in film på itslearning via Youtube – tre enkla sätt


Filmer blir ofta stora filer och därför kan det krångla när du laddar upp dem till itslearning. YouTube är speciellt anpassat för film och fungerar därför bättre. I filmen ovan får du se tre olika metoder att spela in en presentation samt hur du bäddar in din presentation i en diskussion på itslearning.

PDF-guider

Enkla inspelningsverktyg – webbkamera

Enkla inspelningsverktyg – filmkamera

Enkla inspelningsverktyg – PowerPoint

Måste det vara YouTube??

Det finns flera andra filmdelningstjänster. Det måste inte vara just YouTube du använder. Jag har valt YouTube eftersom den är välkänd, gratis för obegränast antal filmklipp och enkel att hantera.

Om du använder en annan publiceringstjänst så kontrollera om den tjänsten kan generera så kallad Embed-kod med https-protokoll. I så fall går det bra att använda funktionen Infoga Webb 2.0-innehåll och den inbäddningsfunktion som är märkt ”Klistra in din egen kod”.

 

Egen bedömningsskala i itslearning

På itslearning finns flera olika bedömningsskalor definierade så att de är tillgängliga i alla kurser. Om ingen av de inlagda skalorna passar kan ni lägga till en extra bedömningsskala på kursnivå.

Det kan finnas flera skäl att lägga till en egen bedömningsskala. Ett skäl kan vara att man vill ha en bedömning av delmoment som inte ska betygssättas explicit. Det kan till exempel vara i en kurs där ett antal laborationer måste genomföras för att ett delprov ska kunna bedömas, men eftersom de enskilda laborationerna inte är delprov vill man inte betygsätta dem explicit utan vill ha en bedömningsskala med stegen ”Inte genomförd – Genomförd”.

Det kan också vara så att man vill ha en bedömningsskala som redan finns men vill att den ska uttryckas på ett annat sätt. Kanske vill man översätta en bedömningsskala till ett annat språk. I mitt exempel vill man ha bedömningsskalan Godkänd/Inte godkänd men vill att den ska uttryckas med enbart bokstavsbeteckningarna G/U i bedömningsöversikten.

Du bör aldrig ändra en betygsskala efter att du har använt den i en kurs.

PDF: Egen bedömningsskala i itslearning

Aktiverande föreläsning i itslearning

För att aktivera studenter under din nätföreläsning kan du lägga in uppgifter eller aktivitetspunkter i föreläsningen. Givetvis går det alldeles utmärkt att lägga in dem muntligt – det vill säga att uppmana dina studenter att klicka på pausknappen och skriva eller utföra något annat vid sidan av.

Om du delar upp din föreläsning i kortare delar kan du koppla delarna till en aktivitet i itslearning. Dokumentet nedan visar ett arbetsflöde där delar av en föreläsning bäddas in i ett test för att studenterna ska svara på en fråga innan de går vidare till nästa del av föreläsningen.

Andra möjligheter är att bädda in föreläsningsdelarna i en diskussion eller i en enkät.

PDF: Aktiverande föreläsning på itslearning