Aktiverande föreläsning i itslearning

För att aktivera studenter under din nätföreläsning kan du lägga in uppgifter eller aktivitetspunkter i föreläsningen. Givetvis går det alldeles utmärkt att lägga in dem muntligt – det vill säga att uppmana dina studenter att klicka på pausknappen och skriva eller utföra något annat vid sidan av.

Om du delar upp din föreläsning i kortare delar kan du koppla delarna till en aktivitet i itslearning. Dokumentet nedan visar ett arbetsflöde där delar av en föreläsning bäddas in i ett test för att studenterna ska svara på en fråga innan de går vidare till nästa del av föreläsningen.

Andra möjligheter är att bädda in föreläsningsdelarna i en diskussion eller i en enkät.

PDF: Aktiverande föreläsning på itslearning