Barn har rätt

Mats Ekholm, Hans-Åke Scherp och Bengt-Erik Andersson har tagit initiativ till ett upprop med rubriken Lagstadga barns rätt att utvecklas med lust i trygghet.

Vi oroas av att tonen mot barn och ungdomar hårdnar i samhället. Det tar sig uttryck såväl inom synen på barnuppfostran, där Supernannyns ideal får föräldrar att lära sig att stöta bort och ignorera sitt barn när det behöver närhet och värme, som inom skolan där tar det sig uttryck i en skolpolitik som i allt högre grad bygger på kontroller och sanktioner istället för stöd i barnens lärande och utveckling. Vi hoppas därför att alla som bryr sig om våra barns väl och ve – såväl vi som möter barnen i vår yrkesutövning som föräldrar, mor-och farföräldrar och andra – reagerar mot detta.

(citat från sidan Om uppropet)

Om du vill skriva på så gör du det direkt på sidan.