Elisabet

Tack än en gång för ditt kurspaket om enkätverktyget i Google Docs. Jag har redanm haft användning för det i en ”IT-läxa” (http://v4or.blogspot.com/2011/02/it-laxa-till-43-sportlovsenkat.html.
Jag ville presentera en sammanställning för att kunna arbeta vidare med diagrammen i klassen, men jag hade lite svårt att få ovanstående att fungera och valde att ta en genväg. Jag skärmdumpade sammanställningen, klistrade in i Paint, sparade som PNG-bild och infogade i bloggen. Det kan vara ett alternativ.
Så här ser det ut: http://v4or.blogspot.com/2011/03/82-ar-nojda-med-sitt-sportlov.html