Kris i skolan?

I programmet Kris i skolan? på P1 granskas den svenska skolkrisen och skolpolitiken. Och vad är det då de gör i programmet? Jo:

I vår granskning har vi tagit del av folkpartiets och Jan Björklunds uttalanden om den svenska skolan från de senaste tolv åren, i TV, radio och tidningar. Och särskilt granskat det som han skrivit själv, nämligen debattartiklarna. Och vi har fokuserat extra på de dabattartiklar han skrev från 2002 fram till det att han blev skolminister efter valet 2006. Vi har så långt det gått att uttyda av Jan Björklunds påståenden gått tillbaka till källorna för att se vilka belägg han har för sina påståenden.

Vi har alltså tagit Jan Björklunds egna ord och kollat dem mot de källor som han själv anger.

(citat ur programmet den 24 augusti)

På punkt efter punkt strimlas myten om krisen i den svenska skolan sönder. ”De svenska eleverna har sina styrkor, och sina svagheter. Men de presterar fortsatt och stabilt över det internationella genomsnittet”, sägs det i programmet. Inte heller finns det belägg i rapporterna om att svenska skolor skulle ha mer problem med skolk och stök än genomsnittet bland de länder som deltagit.

Programmet går att höra på Sveriges Radios webbsida i en månad framåt. Där finns också en omfattande redogörelse för granskningen med länkar till Björklunds uttalanden och till de undersökningar han säger sig stödja dem på.

Ett nytt avsnitt av programmet kommer nästa söndag.