Mönstermakaren

URs Ramp om matematik finns Mönstermakaren där man kan experimentera med rotationssymmetri och tesselering. Det är bland annat intressant när man arbetar med area. Ser du att var och en av de röda figurerna i bilden nedan har samma area som de grå kvadraterna?

Mönstermakaren

Sina färdiga mönster kan man dekorera och skriva ut.