Egen bedömningsskala i itslearning

På itslearning finns flera olika bedömningsskalor definierade så att de är tillgängliga i alla kurser. Om ingen av de inlagda skalorna passar kan ni lägga till en extra bedömningsskala på kursnivå.

Det kan finnas flera skäl att lägga till en egen bedömningsskala. Ett skäl kan vara att man vill ha en bedömning av delmoment som inte ska betygssättas explicit. Det kan till exempel vara i en kurs där ett antal laborationer måste genomföras för att ett delprov ska kunna bedömas, men eftersom de enskilda laborationerna inte är delprov vill man inte betygsätta dem explicit utan vill ha en bedömningsskala med stegen ”Inte genomförd – Genomförd”.

Det kan också vara så att man vill ha en bedömningsskala som redan finns men vill att den ska uttryckas på ett annat sätt. Kanske vill man översätta en bedömningsskala till ett annat språk. I mitt exempel vill man ha bedömningsskalan Godkänd/Inte godkänd men vill att den ska uttryckas med enbart bokstavsbeteckningarna G/U i bedömningsöversikten.

Du bör aldrig ändra en betygsskala efter att du har använt den i en kurs.

PDF: Egen bedömningsskala i itslearning