Bädda in film på itslearning via Youtube – tre enkla sätt


Filmer blir ofta stora filer och därför kan det krångla när du laddar upp dem till itslearning. YouTube är speciellt anpassat för film och fungerar därför bättre. I filmen ovan får du se tre olika metoder att spela in en presentation samt hur du bäddar in din presentation i en diskussion på itslearning.

PDF-guider

Enkla inspelningsverktyg – webbkamera

Enkla inspelningsverktyg – filmkamera

Enkla inspelningsverktyg – PowerPoint

Måste det vara YouTube??

Det finns flera andra filmdelningstjänster. Det måste inte vara just YouTube du använder. Jag har valt YouTube eftersom den är välkänd, gratis för obegränast antal filmklipp och enkel att hantera.

Om du använder en annan publiceringstjänst så kontrollera om den tjänsten kan generera så kallad Embed-kod med https-protokoll. I så fall går det bra att använda funktionen Infoga Webb 2.0-innehåll och den inbäddningsfunktion som är märkt ”Klistra in din egen kod”.