The Story of Stuff

The Story of Stuff with Annie Leonard är en enastående lärresurs för alla som vill arbeta med frågor kring hållbar utveckling. Materialet består av en 20 minuters film samt en hel del resurser att ladda ned. Filmen är på engelska och passar därför bäst med de äldsta eleverna, men arbetar du med yngre barn har du mycket inspiration och material att hämta från The Story of Stuff. Dessutom är filmen en viktig tankeställare om vårt ohållbara konsumtionssamhälle för alla och envar, oavsett om du är lärare eller ej.

The Story of Stuff

Bland de många resurserna finns bland annat:

Det går också att ladda ner filmen i sin helhet, för att se den offline.

Filmen är producerad av Free Range Studios. De har bland annat också gjort The Meatrix, en animerad film om djurindustrin. Den finns både dubbad till svenska och textad på svenska.