Dynamisk meny i PowerPoint

Funktionen Infoga – Zoom har inget med mötesverktyget Zoom att göra. Det är ett enkelt sätt att göra en snygg meny i din PowerPoint-presentation som gör att du kan navigera friare i bilspelet.

Så här gör du en sammanfattningszoom

Med funktionen sammanfattningszoom kommer PowerPoint att dela in din presentation i avsnitt. När du klickar på en av miniatyrerna i visningsläge kommer du direkt till det avsnittet. När avsnittet är slut kommer du tillbaka till menyn.

  1. Ställ dig på sidan före den sida där du vill ha menyn.
  2. Gå till fliken Infoga. Välj Zoom – Sammanfattningszoom.
  3. Markera de bilder som inleder varje tema i din presentation.
  4. PowerPoint gör nu själv en sida och lägger in miniatyrer av de bilder du valt. PowerPoint kommer också att dela in din presentation i avsnitt baserat på vilka bilder du valt.

Så här gör du en bildzoom

Med funktionen bildzoom får du miniatyrer av alla bilder du valt. När du klickar på en miniatyr kommer du direkt till den bilden. När du fortsätter att klicka åker du vidare genom bildspelet på ett sätt som visar menysidan som om du åkte genom den.

  1. Gör en tom sida där du vill ha din meny.
  2. Gå till fliken Infoga. Välj Zoom – Bildzoom.
  3. Markera de bilder du vill ha med i menyn.
  4. Du får miniatyrer av alla valda bilder och kan själv arrangera dem till en meny.

Om du vill att din bildzoom ska gå tillbaka till menyn

Markera en miniatyr i taget. Välj fliken Zooma och bocka i rutan Återgå till Zoom.