Kom igång med Canvas – lärare

Du får tillgång till Canvas när du blir anställd på Högskolan Kristianstad och du loggar in med samma uppgifter som i HKR:s övriga system. Om du är gästlärare eller tillfälligt anställd behöver ett Canvaskonto beställas via HR-avdelningen.

Programvara

Du behöver inget särskilt program för Canvas. Edge, som fins i din tjänstedator, fungerar alldeles utmärkt. Om du ska logga in i Canvas hemifrån behöver du använda tvåfaktorautentisering.

Tillgång till kurser

Om du är kursansvarig för en kurs får du tillgång till den så snart den skapats. Du hittar en lista över när kurser skapas genom att söka efter Canvas på Greenroom. Om du är medverkande lärare får du tillgång när kursansvarig eller annan kollega lagt till dig.

Tillgång till programytor

Du får tillgång till en programyta om du är inlagd som lärare i minst en kurs som tillhör programet.