Omtilldela uppgift

Knappen Omtilldela uppgift kan du använda för att göra det tydligare för en student att hen behöver komplettera en viss inlämning. Så här hänger det samman:

Varje student får automatiskt en lista över vilka uppgifter hen har att göra. När studenten har lämnat in en uppgift försvinner den från listan. Knappen Omtilldela uppgiften lägger tillbaka den i studentens Att göra-lista.

För att knappen ska fungera måste följande vara uppfyllt:

  • Uppgiften måste ha ett specificerat inlämningsdatum.
  • Det måste finnas minst en kommentar från läraren till studenten inlagd i SpeedGrader. 

Observera att knappen inte ger studenten extra tid för sin komplettering.